Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Nasza społeczność szkolna również włączyła się w akcję promowania otwartości, empatii i zrozumienia dla odmiennych potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu. Naszą solidarność, zrozumienie i akceptację wyraziliśmy między innymi poprzez niebieskie elementy garderoby i „przybicie niebieskiej piątki przyjaźni”. Uczniowie obejrzeli filmy prezentujące sposób odbierania świata przez osoby ze spektrum autyzmu i uczestniczyli w pogadankach. W akcję zaangażowane były również dzieci  z oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego.