Jasełka w kościele Drukuj
W niedzielę, 10 stycznia 2016 r. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Rogotwórsku wystawione zostały jasełka. Grupa aktorów: uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie i pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie, przedstawiła historię walki dobra ze złem.
Niecne zamiary Lucyfera wobec pastuszków nie przyniosły
oczekiwanego rezultatu. Fot. W. Grodkiewicz
Więcej zdjęć w galerii, w albumie Jasełka - Cieszewo'2016.