Krzyże - jesienny konkurs plastyczny Drukuj
Ksiądz proboszcz Krzysztof Muzal ogłasza kolejny jesienny konkurs plastyczny dla uczniów zamieszkałych na terenie parafii. Tym razem tematem konkursu jest Grupa Ukrzyżowania. Chodzi o przedstawienie, a właściwie o uzupełnienie, sceny ukrzyżowania Pana Jezusa przedstawionej w ołtarzu kościoła parafialnego w Rogotwórsku.
 
Gdy przyszli na miejsce zwane "Czaszką", ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Łk 23,33
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdanena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. J 19, 25-27
 
W ołtarzu kościoła parafialnego w Rogotwórsku Grupa Ukrzyżowania przedstawia wiszącego na krzyżu Pana Jezusa i trzy postacie. Patrząc na ołtarz, po lewej stronie widzimy Marię, Matkę Pana Jezusa, po prawej postać młodego mężczyzny - świętego Jana Ewangelistę i - po środku - kleczącą u stóp krzyża Marię z Magdali.
 
W kościele farnym św. Bartłomieja we Frankfurcie nad Menem znajduje się późnogotycka Grupa Ukrzyżowania wykonana w 1508 roku przez Hansa Backhoffena, którą tworzą pełnoplastyczne figury: ukrzyżowanego Chrystusa i łotrów, stojących postaci Matki Bożej, św. Jana i żołnierza rzymskiego oraz klęczącej Marii Magdaleny.
To przedstawienie Grupy Ukrzyżowania może być inspiracją dla konkursowych prac. Fot. Wikipedia
Konkursowe zadanie polega na uzupełnieniu ołtarza krzyżami łotrów. Trzeba więc wykonać same krzyże i własne wyobrażenie postaci przybitych do nich łotrów. Krzyże te będą mogły - oczywiście tylko okazjonalnie, a nie na stałe - uzupełnić rogotwórski ołtarz. Materiał i technika wykonania pozostają do swobodnego wyboru przez wykonawców.
Być może w tym miejscu można by ustawić konkursowe krzyże.
Fot. Marta Gajewska. Paint W. Grodkiewicz
Jedynym warunkiem określonym przez pomysłodawcę konkursu są wymiary krzyży. Powinny być one widoczne z całej nawy. Minimalna wysokość określona przez księdza Proboszcza to 70 cm. Wydaje się jednak, że krzyże powinny być wyższe.