Konkurs - mój wizerunek Matki Bożej Drukuj
Proboszcz parafii p.w. św. Wawrzyńca w Rogotwórsku ks. Krzysztof Muzal zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu parafii do udziału w konkursie pod hasłem "Mój wizerunek Matki Bożej".
Matka Boska Częstochowska. Obraz z XV w. Fot. Wikipedia
Prace plastyczne należy przekazać do kancelarii parafialnej (można je przekazać za pośrednictwem dyrektorów szkół) do końca października, miesiąca poświęconego modlitwie różańcowej.
Prace mogą być wykonane w dowolnej technice; od rysunku, poprzez obraz malowany akwarelą lub farbą olejną, do pracy przestrzennej (rzeźba) wykonanej w drewnie, glinie lub innym materiale.
Wszystkie zgłoszone prace zostaną wystawione w bocznej nawie ("kaplicy") kościoła parafialnego. Ich oceny dokonają parafianie, głosując na specjalnych formularzach, w listopadzie b.r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Mszy św. - Pasterki, 24 grudnia 2011 r.