Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Drodzy Absolwenci,
po odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty zapraszamy w ŚRODĘ 3 LIPCA 2024 r., w godz. 9.00-12.00, do sekretariatu szkoły.
Zaświadczenie może odebrać uczeń lub jego rodzic.