Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku

Warsztaty Profilaktyczne

W dniach 11 – 12 czerwca uczniowie podzieleni na trzy grupy wiekowe uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych w ramach programu Super Skills For Life. Głównym celem zajęć była pomoc dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi w celu eliminowania zachowań ryzykownych, w tym eksperymentalnemu spożywaniu substancji psychoaktywnych.
Warsztaty zostały sfinansowane z budżetu gminy przeznaczonego na realizowanie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Drobin na lata 2023-2026.