Strona główna
Image

Szkoła Podstawowa
im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego
w Rogotwórsku

09-210 Drobin
Tel. 024 26 01 028
e-mail: sprogotw@poczta.onet.pl

 
Do kogo może zwrócić się rodzic...
"Do kogo może zwrócić się rodzic, jeżeli szkoła nie widzi problemu? Proszę o odpowiedź na stronie szkoły!"
Takie zdania zostały napisane na jednej z ankiet, które wypełniali rodzice w ramach badań prowadzonych przed układaniem Programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły.
W ankiecie tej znalazło się jeszcze kilka innych, bardzo cennych uwag.
Jest mi bardzo przykro, że dopiero dzisiaj zabieram głos w tej sprawie. Po prostu dopiero dzisiaj otrzymałem wypełnione przez uczniów i rodziców ankiety. Nie znam dokładnego terminu, w którym wypełnialiście Państwo te ankiety. Przygotowałem ostateczną ich wersję 19 września. W ostatni piątek (13 października) otrzymałem propozycję programu, w której nie było żadnego odniesienia do przeprowadzonych badań. Zażądałem więc i ankiet, i umieszczenia wynikających z nich problemów w przygotowywanym Programie profilaktyczno-wychowawczym.
Bardzo chciałbym odnieść się do uwag przedstawionych w tej właśnie, powtórzę bardzo cennej dla mnie ankiecie. Musiałbym mieć jednak konkretną wiedzę o tym, co nie zostało załatwione przez wychowawcę. 
Postaram się też odpowiedzieć na cytowane powyżej pytanie.
W pierwszej kolejności rodzic powinien zwrócić się do dyrektora szkoły. Jeśli sprawa nie zostanie załatwiona po jego myśli, to do wyboru ma organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Organem prowadzacym szkołę jest Gmina Drobin. W Urzędzie Miasta i Gminy funkcjonuje Referat Oświaty. To do pani Kierownik tego referatu może rodzic kierować swoje uwagi czy skargi. Można zwrócić się także do samego Burmistrza.
Organem sprawujacym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Ma on do swojej dyspozycji aparat wykonawczy, urząd, który nazywa się Kuratorium Oświaty. W Płocku funkcjonuje Delegatura Kuratorium Oświaty w Warszawie i do tej delegatury rodzic także może kierować swoje skargi i uwagi.
Bardzo chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej, poznać konkrety tak, by móc podjąć stosowne kroki. Jeśli moje działania nie spełnią oczekiwań, rodzic zawsze może podjąć interwencję "wyżej".
Waldemar Grodkiewicz
 
 
 
Zajęcia wychowania fizycznego
Korzystając z możliwości jakie stwarzają: sala gimnastyczna, hala sportowa i siłownia, nauczyciele wychowania fizycznego starają się realizować różne formy tych zajęć.
Więcej zdjęć z lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć SKS, wykonanych
przez nauczycieli, panią Elżbietę Jankowską i pana Marcina Gajewskiego,
można obejrzeć w albumie Zajęcia wychowania fizycznego.
 
 
 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
W tym roku konkursowe stoisko ustawiono w hallu, na pierwszym
piętrze budynku B Szkoły Podstawowej w Drobinie.
Koordynatorem akcji przeprowadzonej w piątek 29 września 2017 r. był nauczyciel matematyki pan Łukasz Tarnicki, a wspomagała go opiekunka Samorządu Uczniowskiego pani Aneta Krysińska.
Kilka zdjęć, które wykonała uczennica klasy siódmej Natalia Peda można obejrzeć w albumie Dzień Tabliczki Mnożenia.
 
 
 
Wrześniowe zajęcia w oddziałach przedszkolnych
W udostępnionych przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Drobinie pana Bogdana Banaszczaka pomieszczeniach, dzieci przedszkolne i uczniowie klas I - VII Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku realizują swoje zajęcia.
W klasie 24A, przydzielonej oddziałom przedszkolnym, najmłodsze dzieci rozpoczęły i kontynuują edukację przedszkolną.
W pierwszych dniach września dzieci z Punktu Przedszkolnego i z Oddziału
Przedszkolnego poznawały się wzajemnie poprzez różnego rodzaju zabawy taneczne.
Kolejne zajęcia pokazywały jak fajnie być przedszkolakiem...
Pod opieką nauczycielek dzieci robiły soki owocowe
i... fontannę czekoladową, w której zatapiały owoce.
Jednym z następnych, ważnych zajęć były odwiedziny pani pielęgniarki.
 
Pani Iza opowiedziała jak należy dbać o zęby po spożyciu posiłku, zwłaszcza słodyczy.
W celach zdrowotnych i poznawczych dzieci wyruszyły na długi spacer ulicami Drobina.
 
W parku zbierały kasztany, w drodze nad staw odwiedziły sklep zoologiczny.
Wszystkie wrześniowe atrakcje były ciekawym przeżyciem, o czym świadczą zdjęcia wykonane przez wychowawczynię Punktu Przedszkolnego panią Annę Skonieczną.
Zdjęcia te można obejrzeć w galerii, w albumie Wrześniowe zajęcia w oddziałach przedszkolnych.
 
 
 
Dodatkowe dni wolne
Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku w roku szkolnym 2017/2018 są:
  • Piątek, 15 września 2017 r.
  • Poniedziałek, 30 kwietnia; środa, 2 maja; piątek 4 maja 2018 r.
  • Piątek, 1 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 
Tygodniowy rozkład zajęć
Uprzejmie informuję, że w menu Tygodniowy rozkład zajęć, w bocznym panelu strony głównej, znajdują się plany zajęć opracowane dla poszczególnych klas na czas pobytu uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Pilsudskiego w Drobinie, obowiązujące od dnia 2 października 2017 r.
Na życzenie rodziców dzieci z Punktu Przedszkolnego umieściłem również plan zajęć dla tych dzieci.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe Tygodniowy rozkład zajęć został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 28 września 2017 r.
W. Grodkiewicz
 
 
 
Wrócimy
W piątek, 29 września 2017 r. przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą, panią Beatą Brzezińską, oraz dyrektor szkoły zostali przyjęci przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin, pana Andrzeja Samoraja.
Powodem spotkania były niepokojące informacje przekazywane nieoficjalne przez niektóre osoby uczestniczące w zebraniach sołeckich i w sesji Rady Miejskiej, jakoby remont budynku głównego celowo był odwlekany przez władze gminy, a uczniowie mający zajęcia w szkole w Drobinie pozostać mieliby w niej na stałe.
Informacje te są całkowicie nieprawdziwe. Niewykluczone, że celowo rozpowszechniane są przez osoby nieprzychylne władzom gminy.
Pan Burmistrz zapewnił delegację rodziców i dyrektora, że wykonana została dokumentacja prac remontowych budynku głównego. Bardzo poważnym problemem opóźniającym rozpoczęcie prac jest po prostu brak wykonawcy. Zbliża się koniec roku i firmy budowlane realizują wcześniej podjęte zobowiązania. Pan Burmistrz rozmawiał z przedstawicielami sześciu firm, zachęcając ich do przyjęcia zlecenia prac remontowych. Wszyscy odmówili.
Nie jest również prawdą jakoby ktokolwiek planował umieszczenie rogotwórskiej szkoły na stałe w Drobinie. Najlepszym tego dowodem jest wzmożone tempo planowych prac remontowych budynku sali gimnastycznej, jakie dało się zauważyć w ostatnich dniach.
W sobotę, 30 września na murach stanęły prawie
wszystkie dźwigary stropowo-dachowe.
Na znacznej części obwodu budynku wykonane
zostały wzmocnienia, izolacja i ocieplenie fundamentów.
Remont budynku jest wprawdzie opóźniony, ale opóźnienie to wynika jedynie z warunków atmosferycznych. Częste opady we wrześniu skutecznie hamowały prace remontowe zwłaszcza w wykopach wokół fundamentów, gdzie gromadziła się woda.
Są trudności, których nie da się pokonać dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Jedno jest pewne: wladze gminy czynią wszystko, co w ich mocy, by remont budynków zakończyć jak najszybciej. 
Uważam, że podejmowane starania trzeba ocenić pozytywnie.
Do podziękowań, jakie wypowiedziałem na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty, skierowanych do pana Burmistrza Andrzeja Samoraja i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drobinie pana Bogdana Banaszczaka, chciałbym dołączyć jeszcze jedne.
Pragnę podziękować byłemu uczniowi szkoły w Rogotwórsku, panu Sławomirowi Sobieckiemu, który z ramienia Pana Burmistrza nadzoruje prace remontowe. A tak naprawdę nie tylko nadzoruje, ale często włącza się fizycznie, pomagając pracownikom ekipy budowlanej, co na załączonych zdjęciach można zaobaczyć.
Waldemar Grodkiewicz
 
Więcej zdjęć pokazujących przebieg ostatnich prac można obejrzeć na kolejnych stronach albumu Remont budynku pomocniczego.
 
 
 
Zajęcia komputerowe w drobińskiej pracowni
Kilka nowych zdjęć z zajęć komputerowych realizowanych w drobińskiej pracowni można obejrzeć w albumie Zajęcia komputerowe w drobińkiej pracowni.
Podczas, gdy starsi ćwiczyli edytor równań, młodsi poprzestali
na nieskomplikowanej grafice.
Uczniowie klasy piątej nawiązali do obchodzonego 29 września
 
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 15